Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vanatotzeker.nl

Postadres: Patrijs 11, 1191TK Ouderkerk aan de Amstel 

E-mailadres: astrid@vanatotzeker.nl

Telefoon: 06 – 5145 5263

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68811985

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van A tot Zeker kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van A tot Zeker, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van A tot Zeker verstrekt. Van A tot Zeker, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Naam van uw kind;
 • Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie);
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres (ten behoeve van verbetering website);
 • Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering).

Stappen bij een Davis counselingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:

 1. Kennismaking;
 2. Intake met symptomenprofiel contract opstellen en facturering;
 3. Counselingstraject met foto’s en tekstueel verslag en aantekeningen;
 4. E-mailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers;
 5. Eventueel intervisie per mail met andere counselors;
 6. Facturering;
 7. Eindverslag.

Waarom Van A tot Zeker deze gegevens nodig heeft

Van A tot Zeker verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van A tot Zeker uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een Davis counselingstraject.

Hoe lang Van A tot Zeker gegevens bewaart

Van A tot Zeker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Van A tot Zeker verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En met uw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Van A tot Zeker worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van A tot Zeker gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Van A tot Zeker maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van A tot Zeker bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van A tot Zeker te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van A tot Zeker heeft hier geen invloed op.

Van A tot Zeker heeft Google geen toestemming gegeven om via Van A tot Zeker verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij het aangaan van een overeenkomst met Van A tot Zeker geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar astrid@vanatotzeker.nl.

Van A tot Zeker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Van A tot Zeker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van A tot Zeker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de door Van A tot Zeker gebruikte laptop is een virusscanner actief.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van A tot Zeker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Van A tot Zeker.